5 มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม ที่นิยมใช้งานมากที่สุด! มีอะไรบ้าง?

5 มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม ที่นิยมใช้งานมากที่สุด! มีอะไรบ้าง?
5 มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม ที่นิยมใช้งานมากที่สุด! มีอะไรบ้าง?

1. 5 มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง?

มาตรฐานเหล็กอเมริกา American Iron and Steel Institute

American Iron and Steel Institute ถือเป็น มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจาก หากผ่านมาตรฐานตัวนี้ ก็สามารถใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งระบบนี้เขาจะมีตัวอักษรบอกส่วนผสมในการผลิตเหล็ก ได้แก่ ตัวอักษร A จัดเป็น เหล็กประสมที่ผลิตจากเตาเบสเซมเมอร์ชนิดที่เป็นด่าง

ส่วนตัวอักษร B จัดเป็น เหล็กประสมที่ผลิตมาจากเตาเบสเซมเมอร์ชนิดที่เป็นกรด ส่วนตัว C จัดเป็นเหล็กที่ผลิตจากเตาโอเพ็นฮารท์ชนิดที่เป็นด่าง และตัวอักษร D จัดเป็นเหล็กที่ผลิตจากเตาโอเพ็นฮารท์ชนิดที่เป็นกรด และ E จัดเป็นเหล็กที่ผลิตจากเตาไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรมที่อเมริกา

Japaness Industrial Standards ถือเป็นมาตรฐานเหล็กญี่ปุ่นที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และมีความสะดวกสบายในการใช้งาน ซึ่งเป็นเหล็กที่ผ่านมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ทำให้เป็นเหล็กที่ทั่วโลกยอมรับ เพราะในปัจจุบันมาตรฐานในการผลิตเหล็กของประเทศญี่ปุ่นกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

Deutsch Institute Norms ถือเป็นมาตรฐานเหล็กของประเทศเยอรมัน แต่สูสีกับมาตรฐานเหล็กอเมริกาเลย เพราะได้รับความนิยมจากตลาดโลกไม่แพ้กัน และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งมีการระบุเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ไว้มากมาย ซึ่งเหล็กที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น จึงจะสามารถนำมาจำหน่ายได้ในตลาด

ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของประเทศเยอรมัน จะแบ่งมาตรฐานของเหล็กออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอน(หรือเหล็กไม่ประสม), เหล็กกล้าผสมต่ำ, เหล็กกล้าผสมสูง, เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าคาร์บอน (หรือเหล็กไม่ประสม) ซึ่งเหล็กทั้งหมดที่กล่าวมา ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายเหมือนเหล็ก ss400ในเมืองไทย

มาตรฐาน TIS ผลิตเหล็กของประเทศไทย | มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม
มาตรฐาน TIS ผลิตเหล็กของประเทศไทย

มาตรฐาน ASTM ถือเป็นมาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพราะหลักเกณฑ์นี้จะมีค่ามาตรฐานของเหล็ก และมีตัวกำหนดค่าต่างๆ มากมาย ทำให้สามารถเลือกไปใช้งานได้ตามคุณสมบัติและตามตัวเลขที่กำหนดค่าของเหล็กว่าเหมาะกับงานประเภทไหนนั้นเอง

มาตรฐาน TIS เป็นมาตรฐานการผลิตเหล็กของประเทศไทย ซึ่งส่วนมากก็จะมีมาตรฐานไล่เลี่ยกับมาตรฐานเหล็กญี่ปุ่นเลย เนื่องจากทางไทยได้นำเข้าศิลปะวิทยาการต่างๆ มาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาตรฐาน TIS ย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นั้นเอ

2. เหล็กที่ผ่านมาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรมที่นิยมใช้งาน

American Iron and Steel Institute ถือเป็นมาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรมที่นิยมในใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากมีเหล็กมากมายหลายประเภทที่สามารถใช้งานได้ดี เพราะสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเครื่องจักร

นอกจากนั้นยังถูกใช้เพื่อการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นเหล็กเส้น และเหล็กพวกเสา และคาน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วน ถือว่ามาตรฐานเหล็กอเมริกาคือเบื้องหลังสิ่งก่อสร้าง และความยิ่งใหญ่ของอเมริกาในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ ทำให้เหล็กของอเมริกาเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และมีผู้ใช้งานจำนวนมากนั้นเอง

มาตรฐานเหล็กญี่ปุ่น Japaness Industrial Standards | มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม
มาตรฐานเหล็กญี่ปุ่น Japaness Industrial Standards

Japaness Industrial Standards จัดเป็นมาตรฐานเหล็กญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในการใช้งานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะในโลกยุคปัจจุบัน อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเหล็กที่ได้รับการยอมรับ และสามารถใช้งานได้ดี ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ซึ่งในอนาคตความต้องการเหล็กจะมากขึ้น

ทำให้เป็นโอกาสของญี่ปุ่นที่นำเหล็กออกมาขายให้กับชาวโลกได้นำไปใช้เพื่อก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างบ้านพักอาศัย และสร้างสิ่งต่างๆ เพราะชาวญี่ปุ่นได้พิสูจน์แล้วว่า เหล็กของประเทศญี่ปุ่นเป็นเหล็กที่ได้มาตรฐาน และได้รับความนิยมทัดเทียมกับมาตรฐานเหล็กอเมริกาเลย จึงถือว่าเป็นเหล็กที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ผลิตอาวุธได้ด้วย

Deutsch Institute Norms จัดเป็นเหล็กของเยอรมันที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่นิยมพอๆ กับเหล็ก ss400เลย ทำให้มีผู้บริโภคหันมาใช้งานเหล็กประเภทนี้กันเป็นจำนวนมาก ทำให้ทั่วโลกต่างพากันสั่งเหล็กจากประเทศเยอรมันมาใช้ หรือหาซื้อเหล็กมาตรฐานเยอรมันมาใช้งาน เพราะมันมีความแข็งแรง และสามารถใช้ในงานก่อสร้างสิ่งต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ เพราะมันมีความแข็งแรง

มาตรฐาน ASTM เป็นมาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรมที่นิยมใช้เหมือนกันในต่างประเทศ เพราะแต่ละประเทศมีการนำเข้าและมีการใช้งานเหล็กต่างๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละแบบก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ก็ต้องการเหล็กแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โรงงานเป็นต้น

มาตรฐานเหล็ก ss400 สำหรับงานอุตสาหกรรม
มาตรฐานเหล็ก ss400 สำหรับงานอุตสาหกรรม

มาตรฐาน TIS ถือเป็นมาตรฐานเหล็กที่นิยมใช้งานในประเทศไทย เหมือนกับเหล็ก ss400 ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานจากผู้บริโภคชาวไทย นอกจากนั้นเหล็กชนิดนี้ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ซึ่งสามารถใช้ในงานอุตสาหกรรม และงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยและหลังคา รวมถึงเครื่องจักรต่างๆ เพราะมีความคงทนแข็งแรงนั้นเอง

3. สรุปมาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม มีมากมายหลายแบบ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐานเหล็กที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่ามาตรฐานเหล็กของประเทศไหน ก็ถือว่าเป็นเหล็กที่สามารถใช้งานได้ และเป็นเหล็กที่ตลาดโลกต้องการ เนื่องจากเหล็กแต่ละประเภทมีความจำเป็นในการใช้งานที่แตกต่างกันนั้นเอง

สำหรับท่านใดที่ต้องการใช้งานเหล็ก สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่บริษัท ชัชวรรณ เมทัลจำกัด ได้ทาง 082-829-3539 และติดต่อได้ทาง LINE : chatchawat.tri ได้เลย สำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ เรายินดีตอบ เพื่อให้ท่านได้เหล็กที่ดีไปใช้งาน

บทความแนะนำ

เหล็กคุณภาพสูง มีคุณสมบัติอย่างไร ? มีเหล็กชนิดไหนบ้างที่ควรแนะนำ บทความนี้มีคำตอบ