เช็คลิสต์! ขนาดเหล็กแผ่น ss400 ตามมาตรฐานมีขนาดเท่าไรบ้าง?

เช็คลิสต์! ขนาดเหล็กแผ่น ss400 ตามมาตรฐานมีขนาดเท่าไรบ้าง?
เช็คลิสต์! ขนาดเหล็กแผ่น ss400 ตามมาตรฐานมีขนาดเท่าไรบ้าง?

1. ขนาดเหล็กแผ่น ss400 แบบบาง

เหล็กแผ่น SS400
เหล็กแผ่น SS400 เหมาะกับงานเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ ต่อเรือ สะพาน และอื่นๆ

เหล็กแผ่น SS400 หนา  4.50  มิลลิเมตร  ขนาด 4×8 ฟุต ถือเป็น ขนาดเหล็กแผ่น ss400 ที่สามารถใช้งานได้ง่าย เพราะมันมีความบาง แต่ก็ควรจะเลือกใช้งานให้เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และมีความสะดวกอย่างแท้จริง ซึ่งความหนาระดับนี้ควรใช้ในงานที่ไม่ใหญ่มาก เพื่อความเหมาะสม

เหล็กแผ่น SS400 หนา  6.00  มิลลิเมตร  ขนาด 4×8 ฟุตก็ถือเป็นเหล็กแบบบางอีกขนาดที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และมีความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นอย่างมาก ทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างเรียบง่าย และมีความปลอดภัยในการใช้งาน ถือเป็นขนาดเหล็กแผ่น ss400ที่ยอดนิยมเลยก็ว่าได้ในปัจจุบัน

เหล็กแผ่น SS400 หนา  8.00  มิลลิเมตร  ขนาด 5×10 ฟุต ถือเป็นขนาดของเหล็กที่อยู่ในตารางเหล็กแผ่น ss400 เลย เพราะมีประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลาย ทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เรียกว่าเป็นประโยชน์ในการใช้งานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้คุณสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

จ้างตัดเหล็ก จ้างตัดเหล็ก
เหล็กรีดร้อน มาตรฐานเหล็กแผ่น ss400 เหมาะใช้งานหลายๆ อย่าง

เหล็กแผ่น SS400 หนา  9.00  มิลลิเมตร  ขนาด 5×10 ฟุตถือว่ายังสามารถจัดอยู่ในแผ่นเหล็กบางได้ แต่ก็ไม่ได้บางมาก เพราะมันก็มีความหนาในระดับที่พอสมควรเลย ซึ่งมันเป็นขนาดของแผ่นเหล็กที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของประชาชนเป็นอย่างมาก

เหล็กแผ่น SS400 หนา  12.00  มิลลิเมตร  ขนาด 5×20 ฟุต ถือเป็นขนาดมาตรฐานเหล็กแผ่น ss400 ที่ดีอีกขนาด เพราะมันสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี เพราะมีความหนาบางในระดับที่เหมาะสม ทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แต่ก็ต้องใช้งานให้เหมาะสมกับขนาดด้วย

เหล็กแผ่น SS400 หนา  14.00  มิลลิเมตร  ขนาด 5×20 ฟุต ถือเป็นขนาดเหล็กแผ่น ss400ที่ความหนามากขึ้น แต่ก็ยังบางอยู่ เพราะในปัจจุบันมีเหล็กที่หนากว่านี้อีกมากมาย ทำให้ถือเป็นเหล็กอีกประเภทที่สามารถนำมาใช้งานได้เป็นอย่างดี และเหมาะสมกับการใช้งานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

เหล็กแผ่น SS400 หนา  16.00  มิลลิเมตร  ขนาด 5×20 ฟุตถือเป็นเหล็กอีกขนาดที่ควรอยู่ในตารางเหล็กแผ่น ss400 เพราะในปัจจุบันมีความนิยมในการใช้งานมากขึ้น เนื่องจากมันสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค เพราะมันมีความคงทนแข็งแรงนั้นเอง

2. ขนาดเหล็กแผ่น ss400 แบบหนา

เหล็กเพลทสี่เหลี่ยม ผลิตขึ้นมาจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง
เหล็กเพลทสี่เหลี่ยม แข็งแรง และมีความทนทาน ใช้สำหรับเป็นฐานรองเสาเหล็ก

เหล็กแผ่น SS400 หนา  25.00 มิลลิเมตร  ขนาด 4×8 ฟุต ถือเป็นขนาดเหล็กแผ่น ss400ที่มีความหนามากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้สามารถตอบโจทย์ภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี เรียกว่าเป็นประโยชน์สำหรับการสร้างบ้านได้ เพราะมีความหนาในระดับที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีแน่นอนในปัจจุบัน

เหล็กแผ่น SS400 หนา  40.00  มิลลิเมตร  ขนาด 4×8 ฟุตถือว่าไม่ใช่แผ่นเหล็กบางอย่างแน่นอน เพราะมีความหนาเป็นอย่างมาก ทำให้คุณสามารถมั่นใจในเรื่องของความแข็งแรงได้เลย และควรเลือกขนาดของเสาที่จะใช้กับเหล็กให้เหมาะสมด้วย เพื่อให้เกิดความคงทนและแข็งแรงในระยะยาวนั้นเอง

เหล็กแผ่น SS400 หนา  50.00  มิลลิเมตร  ขนาด 5×10 ฟุต ถือเป็นเหล็กในขนาดที่ยังไม่อยู่ในตารางเหล็กแผ่น ss400 เพราะมันมีความหนา จึงเป็นเหล็กทางเลือก สำหรับผู้ใช้งานเหล็กแบบสั่งตัด เพื่อนำมาใช้งานเฉพาะกรณี แต่ก็ถือว่าเป็นเหล็กที่มีความคงทนและแข็งแรงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

เหล็กแผ่น SS400 หนา  60.00 มิลลิเมตร  ขนาด 5×10 ฟุต เรียกว่าเป็นเหล็กหนาที่ไม่ใช่แผ่นเหล็กบางอย่างแน่นอน เพราะมันมีความหนาเป็นอย่างมาก ทำให้คุณสามารถใช้งานมันได้อย่างสบายใจ เพราะคุณสามารถมั่นใจในเรื่องของความแข็งแรงของตัวแผ่นเหล็กได้อย่างแน่นอน แต่ก็ต้องเลือกเสาที่เหมาะสมด้วย

เหล็กแบน มาตรฐานเหล็กแผ่น ss400 แข็งแรง และทนทานสูง

เหล็กแผ่น SS400 หนา  70.00  มิลลิเมตร  ขนาด 5×20 ฟุตถือเป็นขนาดที่หนาเกินมาตรฐานเหล็กแผ่น ss400 มาก แต่มันก็ดี เพราะมันช่วยส่งเสริมในเรื่องของความแข็งแรง ทำให้คุณสามารถใช้งานอาคารได้อย่างสบายใจ แต่คุณต้องเลือกขนาดของเสาและคานให้เหมาะสมด้วย เพื่อความคงทนและปลอดภัย

เหล็กแผ่น SS400 หนา  80.00  มิลลิเมตร  ขนาด 5×20 ฟุต ถือเป็นขนาดเหล็กแผ่น ss400ที่มีความหนามาก แต่ถ้าจะใช้แผ่นเหล็กที่ความหนาระดับนี้ มีความจำเป็นต้องใช้เสาขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความแข็งแรง และทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงทั้งหมด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวนั้นเอง

เหล็กแผ่น SS400 หนา  98.00  มิลลิเมตร  ขนาด 5×20 ฟุตถือเป็นขนาดที่หนาเกินมาตรฐานเหล็กแผ่น ss400 มาก และเป็นแผ่นเหล็กในขนาดที่มีความหนาเป็นอย่างมาก ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้เลยในเรื่องของโครงสร้างที่แข็งแรง และสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาว แต่ต้องเลือกเสาที่เหมาะสมด้วย

3. สรุปขนาดเหล็กแผ่น ss400 แบบไหนดี

ขนาดเหล็กแผ่น ss400 มีหลากหลายขนาดมาก สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการของผู้บริโภค แต่จะต้องดูความเหมาะสมด้วย เพื่อให้ได้ผลงานจากเหล็กที่คงทนและแข็งแรง จะต้องเลือกเหล็กในขนาดความหนาที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ในระยะยาวอย่างคุ้มค่านั้นเอง

สำหรับท่านใดที่ต้องการใช้งานเหล็ก สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่บริษัท ชัชวรรณ เมทัลจำกัด ได้ทาง 082-829-3539 และติดต่อได้ทาง LINE : chatchawat.tri ได้เลย สำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ เรายินดีตอบ เพื่อให้ท่านได้เหล็กที่ดีไปใช้งาน

บทความแนะนำ

เปรียบเทียบ! เหล็กแผ่นรีดร้อน VS เหล็กแผ่นรีดเย็น มีความแตกต่างกันอย่างไร? และเหมาะกับงานแบบไหน บทความนี้มีคำตอบ