จ้างรีดเหล็กแผ่น

จ้างรีดเหล็กแผ่น

  • คือการนำเหล็กแผ่นที่ไม่เรียบ โก้ง โค้ง งอ มาให้รีดให้แผ่นเรียบสวยเหมือนเดิม
  • สามารถรีดความหนา 1.9 มม – 50 มม
  • สามารถติดต่อขอราคาได้ตลอด
จ้างรีดเหล็กแผ่น