จ้างตัดเหล็กม้วนเป็นเหล็กแผ่น

จ้างตัดเหล็กม้วนเป็นเหล็กแผ่น

  • จ้างตัดเหล็กม้วนคอยล์ให้เป็นเหล็กแผ่น ตามความยาวที่ต้องการ
  • ความหนา : 1.9 มม – 32 มม
รับจ้างตัดเหล็กม้วนเป็นเหล็กแผ่น