จ้างตัดเหล็กแพลทหัวเสา เหล็กแผ่นตัด ตามความต้องการ

จ้างตัดเหล็กแพลทหัวเสา เหล็กแผ่นตัด ตามความต้องการ

  • จ้างตัดเหล็กแผ่นให้เป็นเหล็กเพลทรูปทรงต่างๆ
  • ความหนา 1.9 มม – 150 มม
รับจ้างตัดเหล็กแพลทหัวเสา เหล็กแผ่นตัด ตามความต้องการ