เหล็กสี่เหลี่ยม เหล็กวงกลม และเหล็กรูปทรงต่างๆ

เหล็กสี่เหลี่ยม เหล็กวงกลม และเหล็กรูปทรงต่างๆ

เหล็กตัดในรูปทรงต่างๆ เช่น เหล็กสี่เหลี่ยม เหล็กวงกลม หรือเหล็กรูปอื่นๆตามแบบและตามที่ลูกค้าต้องการ ความหนาตั้งแต่ 1มม-100มม

ด้วยเทคโนโลยี ที่สูงสุดของโรงงานของเรา เราสามารถตัดได้ทุกขนาดที่ลูกค้าต้องการด้วยทั้งเครื่องตัดด้วยกรรไกรและการตัดด้วยไฟ