เหล็กแผ่น

เหล็กแผ่น

เหล็กแผ่นความหนาตั้งแต่ 1มม-100มม ตัดทั้งขนาดมาตรฐาน 4’x8’,5’x10’,5’x20’ และทุกขนาดที่ลูกค้าต้องการ

ด้วย เทคโนโลยีที่สูงสุดของโรงงานของเรา เราสามารถตัดได้ทุกขนาดที่ลูกค้าต้องการด้วยทั้งเครื่องตัดกรรไกรและการตัดด้วยไฟ