เหล็กแบน

เหล็กแบน

เหล็กแบนความหนาตั้งแต่ 1 มม-100 มม หน้ากว้างตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป ตัดทั้งขนาดมาตรฐาน และทุกขนาดที่ลูกค้าต้องการ

ด้วยเทคโนโลยี ที่สูงสุดของโรงงานของเรา เราสามารถตัดได้ทุกขนาดที่ลูกค้าต้องการด้วยทั้งเครื่องตัดด้วยกรรไกรและการตัดด้วยไฟ